HomeCompany registration (TH)BOI company (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท BOI

บริษัท BOI ประเทศไทย, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, เป็นหน่วยงานราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี. บทบาทและความรับผิดชอบหลักคือการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศไทยและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ. ข้อได้เปรียบหลักสำหรับชาวต่างชาติคือเขาสามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้อย่างเต็มที่และได้รับประโยชน์จากหุ้นทั้งหมด 100%. ข้อดีทางภาษีก็มีมากมายแตกต่างกันไปตามประเภทบริษัทและการลงทุน. ตัวอย่างเช่น, สามารถไม่ต้องเสียภาษีในช่วง 13 ปีแรก และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิต. ทางเทมิส พาร์ทเนอร์ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการสมัคร บริษัท BOI ของคุณ. ติดต่อเราหากคุณต้องการเปิดบริษัทในไทยของคุณ หรือได้รับประโยชน์จากข้อดีของใบอนุญาต BOI.

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คืออะไร?

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย. บทบาทและความรับผิดชอบหลักคือการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ. บริษัท BOI ได้จัดทำรายการทั่วไปของกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับการส่งเสริม. ประเทศไทยให้ผู้ลงทุนต่างชาติค้ำประกันทรัพย์สินของตนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ได้จัดให้มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิ่งจูงใจที่มิใช่ภาษีตามที่ต้องการ. บริษัท BOI มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เช่น ในปารีสและแฟรงก์เฟิร์ต. สิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 13 ปี.

BOI เสนอแผนจูงใจต่างๆ เช่น:

➤ สิ่งจูงใจตามกิจกรรมที่มอบให้กับกิจกรรมทางธุรกิจที่เผยแพร่ในรายการโดย BOI (รายการทั่วไปของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม), ซึ่งบางส่วนมีสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจทางภาษีเฉพาะบวกสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ภาษี, หรือเฉพาะสิ่งจูงใจที่มิใช่ภาษี
➤ สิ่งจูงใจตามบุญคือสิ่งจูงใจทางภาษีเพิ่มเติมที่มอบให้กับโครงการในรายการทั่วไปของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (โดยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา, การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี, ฯลฯ.), เพื่อการลงทุนในจังหวัดที่มีรายได้น้อย, และเพื่อการลงทุนในบางจังหวัด นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
➤ เขตเศรษฐกิจพิเศษเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การยกเว้นภาษีนิติบุคคลเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมในรายการทั่วไปของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับกิจกรรมเป้าหมายอื่นๆ ใน 13 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
➤ สิ่งจูงใจสำหรับโครงการเดิมและโครงการใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แบ่งปันข้อมูล