(4.8/5) 310 รีวิว

ผู้ประกอบการมากกว่า 10,000 แห่งไว้วางใจเรา

ฟิโอนา เอ็ม. | ผู้ก่อตั้ง, บริษัท ไซน์เทคจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยเทมิส พาร์ทเนอร์ ในปี 2563

จัดการธุรกิจของคุณ

เราต้อง 7 วันทำการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของคุณในประเทศไทย, พร้อมให้คำแนะนำคุณในทุก ๆ ขั้นตอน.

เริ่มต้น

 ราคาเริ่มต้นที่ 8,500 บาท

ฟิโอนา เอ็ม. | ผู้ก่อตั้ง, บริษัท ไซน์เทคจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยเทมิส พาร์ทเนอร์ ในปี 2563

จัดการธุรกิจของคุณ

เราต้อง 7 วันทำการในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของคุณในประเทศไทย, พร้อมให้คำแนะนำคุณในทุก ๆ ขั้นตอน.

เริ่มต้น

 ราคาเริ่มต้นที่ 8,500 บาท

การจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เจ้าหน้าที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

เจ้าหน้าที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้า (ไทย-สหรัฐ)

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้า (ไทย-สหรัฐ)

เอกสารทางกฎหมายฉบับง่าย

Thailand legal documents
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้า (ไทย-สหรัฐ)

สะดวกและรวดเร็ว

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหรือแบบร่างสำหรับคุณ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้า (ไทย-สหรัฐ)

ลดค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายถึง 80% ในการใช้เอกสารแปลของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสนธิสัญญาการค้า (ไทย-สหรัฐ)

ถูกกฎหมายและเชื่อถือได้

ใช้สิทธิ์ของคุณในประเทศไทยด้วยเอกสารทางกฎหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ทำเอกสาร

คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีราคาจับต้องได้

ทนาย google review

ติดต่อทางโทรศัพท์, อีเมล หรือผ่านแชท

รับคำปรึกษาทางกฎหมายออนไลน์จากทนายความผ่านทางโทรศัพท์หรือการประชุมผ่านวีดีโอ

การตรวจสอบทางกฎหมาย 6

ได้รับคำตอบภายในไม่กี่นาที

กฎหมายถูกทำให้เข้าใจง่าย. ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและละเอียด, เข้าถึงได้ทุกคน

การตรวจสอบทางกฎหมาย 6

ปรึกษาทนายความฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคดีใหม่ๆ แต่ละครั้ง. โดยเราจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายเอง

คุยกับทนายความ

พบกับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของเรา

ทนายความกรุงเทพในประเทศไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม