HomeIntellectual property (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทย

ทรัพย์สินทางปัญญา ปกป้องผลประโยชน์ของผู้สร้างโดยให้สิทธิ์ในผลงานของพวกเขา. ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลัก: ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา นั้นจะคุ้มครองเจ้าของ. อันที่จริง, กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่อนุญาตให้มีการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ. กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของและผลประโยชน์สาธารณะ, กระตุ้นนวัตกรรม, เพิ่มพูนความรู้สาธารณะ, ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคนิค และรักษาการแข่งขันที่เป็นธรรม. ทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เจ้าของผูกขาดได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง, ป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์จากการสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของตนโดยปราศจากความยินยอม, เพื่อให้รางวัลแก่ความคิดสร้างสรรค์ของเขา. ในขั้นต้นมีเพียงความคิดสร้างสรรค์นี้เท่านั้นที่สามารถป้องกันได้.

ทำไมต้องติดต่อทนายความด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ของเรา?

ภารกิจของทนายความที่เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา คือการปกป้อง, ป้องกัน และปรับปรุงสิทธิ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท. ข้อหลังสามารถเรียกสำนักงานกฎหมายเฉพาะทางได้.

สำหรับบริษัทแล้ว, นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ถือเป็นอาวุธที่ดีที่สุดเพื่อให้พวกเขาโดดเด่นกว่าคู่แข่ง, เพื่อเพิ่มผลิตภาพและเพื่อพัฒนาสังคม. ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการทนายความด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้คำแนะนำในการส่งเสริมและคุ้มครองมรดกที่เป็นนามธรรมของพวกเขา. นักกฎหมาย,ที่เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าแทรกแซงในการปกป้องลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, การออกแบบ, ชื่อโดเมน, ฯลฯ. นอกจากนี้ยังทำการประเมินสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. เขายังเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลและการร่างสัญญา, รวมถึงการมอบหมาย, ใบอนุญาต, การวิจัยและพัฒนาอีกเช่นกัน.

ควบคู่ไปกับการดำเนินการเหล่านี้, ทนายความด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ของเราสามารถสนับสนุนและแนะนำคุณสำหรับการดำเนินคดีทั้งหมดได้. ทนายความของเราจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการร่างสัญญาเพื่อจัดทำข้อสัญญาเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา . โดยสัญญาประเภทนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน.

สำนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทยคืออะไร?

กรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่กรุงเทพฯ. กรมนี้จะรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และตั้งอยู่เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ เมืองนนทบุรี 11000 ประเทศไทย.

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทย. กรมทรัพย์สินทางปัญญาทำหน้าที่เป็นสำนักงานราชการและเป็นที่ตั้งของสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สำนักงานลิขสิทธิ์ และสำนักงานสิทธิบัตร. นอกจากนี้, ศาลเฉพาะทาง, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เพื่อพิพากษาคดี ทรัพย์สินทางปัญญา ทางแพ่งและทางอาญาในประเทศไทย. ศาลจัดการกับคดี ทรัพย์สินทางปัญญา มากกว่า 600,013 คดีต่อปี และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยผู้ถือ ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์.

แบ่งปันข้อมูล

ทำไมต้องเทมิส พาร์ทเนอร์?

ทำเอกสารกฎหมายแบบง่ายด้วยตัวคุณเอง

ทำเอกสารที่ไว้ใจได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

เอกสารต่างๆ

ทางลัดไปที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดสำหรับประเทศไทย.

ความช่วยเหลือตลอด 24/7

คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างง่ายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญของเรา.

ง่ายต่อการแก้ไข

เอกสารที่แก้ไขได้ ไม่จำกัดการแก้ไขและสำเนา.

ไม่มีค่าบริการการแปล

การรับรองคำแปลไทย-อังกฤษสำหรับเอกสารทุกฉบับ.

ถูกกฎหมายและไว้ใจได้

เอกสารร่างโดยทนายความที่คุณไว้วางใจได้.

ให้คำปรึกษาฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีในแต่ละกรณีใหม่ๆ.

คุยกับทนายความ