ข้อที่ 1: คำนำ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทเทมิส พาร์ทเนอร์ จำกัด, ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และเลขทะเบียนบริษัท 0105561013041, ตั้งอยู่ที่อาคารวสุ 1, ห้องที่ พี 01, สุขุมวิท 25, ถนนคลองเตย, วัฒนา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เทมิส พาร์ทเนอร์ของคุณ, รวมถึงเนื้อหา, ฟังก์ชัน, และบริการทั้งหมดที่นำเสนอบนหรือผ่าน www.themispartner.com (“เว็บไซต์” โดย เทมิส พาร์ทเนอร์. โดยการใช้เว็บไซต์, คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา.

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา. โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา, คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้. หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้, คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ได้. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ, การยอมรับของคุณจะถูกจำกัดโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.

ฟีเจอร์หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในร้านค้าปัจจุบันก็จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเช่นกัน. คุณสามารถดูข้อกำหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง, แก้ไข หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้เป็นระยะ. โดยการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น.


ข้อที่ 2: การให้บริการของเทมิส พาร์ทเนอร์

บริษัท เทมิส พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการ (บริการ):

 • จัดเตรียมตัวอย่างเอกสารในรูปแบบที่แก้ไขได้และไม่สามารถแก้ไขได้ (“เอกสาร”),
 • การจัดหาเอกสารทางธุรการ, รวมทั้งการแปลเป็นภาษาอังกฤษ,
 • ให้คุณติดต่อกับทนายความ, นักบัญชี, และที่ปรึกษา,
 • ดำเนินการ,โดยตรงหรือผ่านผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการจัดการตามวิธีการการบริหาร, วิธีการอื่นๆ (ดิจิทัลหรือกระดาษ) ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร, โดยเฉพาะ,กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานแรงงาน, และอื่นๆ,
 • ความสำเร็จผ่านผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการบัญชีของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย,

เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่ใช่สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและการบัญชี. บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ไม่สามารถทดแทนการให้คำปรึกษาทางกฎหมายได้. เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่สามารถรับประกันการแทรกแซงของทนายความ, นักบัญชี, หรือที่ปรึกษาภายหลังการติดต่อ. ขึ้นอยู่กับทางเลือกของบุคคลฝ่ายหลังในการให้ความช่วยเหลือแก่คุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน).


ข้อที่ 3: ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการคือนักกฎหมาย, นักบัญชี, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ที่ปรึกษาด้านภาษี, ทนายความ, หรือที่ปรึกษาที่เสนอและให้บริการที่เสนอกับเทมิส พาร์ทเนอร์ (ผู้ให้บริการ). ผู้ให้บริการสามารถเป็นผู้ให้บริการโดยตรงหรือเป็นพนักงานของบริษัทที่ให้บริการ. โปรดดูหัวข้อ “ผู้ให้บริการ” ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการ.

ผู้ให้บริการไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของเทมิส พาร์ทเนอร์. เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงผู้ใช้หรือการเป็นตัวแทนของผู้ใช้.

เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่ใช่คู่สัญญาระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ. สัญญาเหล่านี้เป็นสัญญาระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการเท่านั้น. เทมิส พาร์ทเนอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในสัญญาเหล่านี้โดยสร้างจดหมายรับรองระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ และจัดหาเครื่องมือในการสื่อสารและการชำระเงิน.

ผู้ให้บริการกำหนดราคาได้อย่างอิสระบนเทมิส พาร์ทเนอร์. โดยเทมิส พาร์ทเนอร์ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผู้ให้บริการ. ไม่มีการแบ่งปันต้นทุนระหว่างผู้ให้บริการและเทมิส พาร์ทเนอร์.

เทมิส พาร์ทเนอร์จะเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อในจำนวนเงินของผู้ให้บริการ และเพิ่มค่าธรรมเนียมการดำเนินการของเทมิส พาร์ทเนอร์ และภาษีที่เกี่ยวข้อง. โดยผู้ซื้อชำระค่าบริการที่จัดหาให้โดยผู้ให้บริการและสำหรับฟีเจอร์ของพาร์ทเนอร์. เมื่อเทมิส พาร์ทเนอร์ได้รับการชำระเงินแล้ว, ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าให้บริการมายังเทมิส พาร์ทเนอร์.


ข้อที่ 4: สิทธิและความรับผิดชอบ

4.1 การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ

เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ. โดยเทมิส พาร์ทเนอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างคุณกับผู้ให้บริการที่คุณเลือก และไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าว. อีกทั้ง, เทมิส พาร์ทเนอร์จึงไม่ใช่ทั้งตัวแทนหรือตัวหลักของผู้ให้บริการ. ดังนั้น, หากคุณไม่พอใจกับคำแนะนำจากผู้ให้บริการที่คุณเลือก, คุณควรติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง. ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับบริการที่พวกเขาให้และการร้องเรียนหรือปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างคุณกับพวกเขา.

4.2 การใช้เอกสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

เป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ของความพยายามอย่างเต็มที่, เทมิส พาร์ทเนอร์รับประกันว่าตัวอย่างเอกสารทั้งหมดที่มีให้คุณบนเว็บไซต์ของเราได้รับการออกแบบอย่างเพียงพอโดยใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและการละเว้น และเอกสารนั้นปราศจากข้อบกพร่องในด้านคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติในวันสั่งซื้อ, แต่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกรอก.

เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่รับประกันว่าการใช้เอกสารของคุณจะตรงตามความต้องการ และ/หรือสถานการณ์ของคุณ, เนื่องจากตัวอย่างเอกสารที่เทมิส พาร์ทเนอร์ให้มานั้นเป็นเอกสารทั่วไป, และคุณต้องเป็นผู้กรอกเอกสารทั้งหมด. คุณรับทราบว่าเอกสารแต่ละฉบับประกอบด้วยตัวอย่างที่คุณต้องกรอก และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้เสร็จสมบูรณ์:

 • ความเหมาะสมของรูปแบบของตัวอย่างสัญญาที่เลือกและการใช้งานของคุณ
 • ทางเลือกของตัวเลือกที่นำเสนอในแต่ละรูปแบบ
 • ความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบและข้อมูลที่คุณกรอก

เทมิส พาร์ทเนอร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการใช้เอกสาร, ซึ่งรวมถึง, แต่ไม่จำกัดเพียง,การสูญเสียทางการเงินหรือเชิงพาณิชย์, การสูญเสียผลกำไร, การสูญเสียข้อมูล, แม้ว่าเทมิส พาร์ทเนอร์ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว.

คุณได้รับแจ้งว่าข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร, นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับปรุง และ/หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกฎระเบียบและการตัดสินของศาล, ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมแหล่งข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลและความเชี่ยวชาญของคุณจึงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์.

ไม่ว่าในกรณีใด, เทมิส พาร์ทเนอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้เอกสารใด ๆ จากเว็บไซต์ของเรา, โฉนด, หรือแบบฟอร์มอื่นนอกเหนือจากเอกสาร.

4.3 ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, หรือไม่เป็นปัจจุบัน. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลัก, ที่ถูกต้อง, สมบูรณ์, หรือเป็นปัจจุบัน. การใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง.

เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง. โดยข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา, แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา. คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา.


ข้อที่ 5: การแก้ไขการให้บริการและราคา

ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ.

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหาดังกล่าว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ.

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงราคา, การระงับ, หรือการหยุดให้บริการ.


ข้อที่ 6: รายละเอียดการชำระเงิน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของคุณกับเรา. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา, เราอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน, ต่อครัวเรือน, หรือต่อคำสั่งซื้อ. ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ทำโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้า, บัตรเครดิต, และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือจัดส่งเดียวกัน. หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก, เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อที่อยู่อีเมล และ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่สั่งซื้อ. เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่ดูเหมือนว่ามีการวางโดยผู้ค้าปลีก, หรือผู้จัดจำหน่าย, ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว.

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน, ครบถ้วน,และถูกต้อง,สำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำในร้านค้าของเรา. คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที, รวมถึงที่อยู่อีเมล, หมายเลขบัตรเครดิต, และวันหมดอายุ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นและติดต่อคุณหากจำเป็น.

คุณสามารถชำระเงินสำหรับการซื้อของคุณ:

 • โดยบัตรเครดิต. เทมิส พาร์ทเนอร์ใช้บริการชำระเงินที่ปลอดภัยจาก OMISE;
 • โดยการผ่อนชำระตามที่ OMISE จัดให้;
 • โดยบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดย OMISE;
 • โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร. ในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ, เราจะให้รายละเอียดธนาคารของบัญชีเทมิส พาร์ทเนอร์ที่คุณต้องการโอนและหมายเลขไฟล์ของคุณระบุไว้ในคำสั่งโอน. คำสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับการโอน. คำสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อศูนย์การชำระเงินผ่านธนาคารที่ปลอดภัยได้อนุมัติการทำธุรกรรมแล้ว.

ข้อที่ 7: บริการ OMISE

บริการชำระเงินของ OMISE จะไม่ถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับการชำระเงินของผู้ให้บริการ. อันที่จริง, ลูกค้าคนใดที่สนใจใช้บริการด้านกฎหมาย, การบัญชี หรือการให้คำปรึกษากับผู้ให้บริการของเทมิส พาร์ทเนอร์จะต้องชำระค่าบริการเหล่านี้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของเทมิส พาร์ทเนอร์หรือโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการ.

อย่างไรก็ตาม, บริการชำระเงินของ OMISE จะใช้สำหรับการชำระเงินของตัวอย่างเอกสารที่เขียนโดยเทมิส พาร์ทเนอร์เท่านั้น, ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของเทมิส พาร์ทเนอร์เท่านั้น.


ข้อที่ 8: ความคิดเห็นของผู้ใช้, ข้อเสนอแนะ, และการเสนออื่น ๆ

หากคุณส่งผลงานเฉพาะ (เช่น, การประกวด) ตามคำขอของเรา, หรือหาก,คุณส่งความคิดสร้างสรรค์, คำแนะนำ, ข้อเสนอ, แผนงาน, หรือเอกสารอื่นๆ, ไม่ว่าจะทางออนไลน์, ทางอีเมล, ทางไปรษณีย์, หรืออื่นๆ (เรียกโดยรวมว่า “ความคิดเห็น”), คุณตกลงว่าเราอาจ, แก้ไข, คัดลอก, เผยแพร่, แจกจ่าย, แปล, และใช้ความคิดเห็นที่คุณส่งถึงเราในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด. เราไม่ได้และจะไม่ผูกพันที่จะ (1) เก็บความคิดเห็นไว้เป็นความลับ, (2) จ่ายค่าชดเชยสำหรับความคิดเห็น, หรือ (3) ตอบกลับความคิดเห็น.

เราอาจ,ไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าติดตาม, แก้ไข, หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่เราเห็นว่าผิดกฎหมาย, ก้าวร้าว, ข่มขู่, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ลามกอนาจาร, หรือน่ารังเกียจ, หรือที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้.

คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม, รวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว, บุคลิกภาพ, หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ. คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือผิดกฎหมาย, ดูหมิ่น, หรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงในทางใดทางหนึ่ง. คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม, แสร้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง, หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นของคุณ. คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความคิดเห็นที่คุณให้ไว้และความถูกต้องของความคิดเห็น. เราไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นที่คุณหรือบุคคลที่สามโพสต์.


ข้อที่ 9: นโยบายการคืนเงิน

เราต้องการให้คุณพึงพอใจ 100% กับบริการของเรา. หากคุณไม่พอใจหรือคิดว่ามีข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน, โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางอีเมลที่ [email protected] ทันที เพื่อให้เราสามารถช่วยคุณแก้ปัญหา, คืนเงิน หรือเสนอเครดิตที่สามารถใช้ได้ เพื่อการบริการในอนาคต.

เมื่อคุณติดต่อเรา, โปรดระบุรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบริการที่คุณซื้อ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าคุณพอใจกับประสบการณ์ของคุณกับเทมิส พาร์ทเนอร์อย่างสมบูรณ์. คำขอคืนเงินทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ.

ผู้ให้บริการขอคืนเงิน

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น, เทมิส พาร์ทเนอร์จะไม่เสนอการคืนเงินสำหรับการชำระเงินที่เราได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการจากเทมิส พาร์ทเนอร์. อย่างไรก็ตาม, สำหรับการเรียกคืนใด ๆ เราขอเชิญให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเทมิส พาร์ทเนอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือทางอีเมลที่ [email protected].

การขอคืนเอกสาร

เทมิส พาร์ทเนอร์ไม่เสนอการคืนเงินสำหรับการชำระเงินเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเรา. เทมิส พาร์ทเนอร์เสนอการเปลี่ยนเอกสาร (ยกเว้นเอกสารการแปล), โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. หากประโยคในเอกสารอย่างน้อยหนึ่งประโยคมีความหมายตรงกันข้ามที่ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสาร. การเปลี่ยนจะใช้เฉพาะกับข้อบกพร่องในเอกสารและไม่ใช่กับความผิดพลาดของลูกค้า.


ข้อที่ 10: ทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า (รวมถึงเครื่องหมาย และ/หรือการนำเสนอที่โดดเด่น), และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (ทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน) ถือเป็นของเทมิส พาร์ทเนอร์.

10.1 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ของเรา

เงื่อนไขการใช้งานและเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินของเทมิส พาร์ทเนอร์. การแจกจ่าย, การแสวงหาผลประโยชน์, การเป็นตัวแทน, การทำซ้ำ, หรือการใช้สื่อใดๆ, นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากเทมิส พาร์ทเนอร์, ถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด. ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีในศาลที่เหมาะสม.

10.2 เอกสาร

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเอกสารที่มีโลโก้เทมิส พาร์ทเนอร์ปรากฏ ซึ่งสามารถสร้างผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นของเทมิส พาร์ทเนอร์เท่านั้น. ห้ามใช้หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต, แม้แต่บางส่วนของไซต์, เนื้อหา, ตัวอย่างสำหรับสร้างเอกสารโดยเด็ดขาด. ผู้กระทำความผิดใด ๆ จะถูกดำเนินคดีต่อหน้าศาลที่มีอำนาจ.

คุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้:

 • เอกสารเป็นทรัพย์สินของเทมิส พาร์ทเนอร์;
 • คุณจะไม่ใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้;
 • คุณจะไม่เผยแพร่หรือแจกจ่ายเอกสารในสื่อหรือเว็บไซต์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเทมิส พาร์ทเนอร์ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้;
 • การแจกจ่ายหรือแจกจ่ายเอกสารใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนหน้านี้จะต้องได้รับความเสียหายจากการชำระบัญชีเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องจ่ายสำหรับการคัดลอกงาน, โดยเจตนาโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าแต่ละหน้าของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ใช้เอกสารของเทมิส พาร์ทเนอร์เป็นงานแยกต่างหากภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และการเข้าถึงของลูกค้าแต่ละรายไปยังหน้าของเว็บไซต์เป็นการตีพิมพ์ผลงานแยกต่างหาก.

10.3 เครื่องหมายการค้า, โลโก้, และกฎบัตรกราฟิก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนชื่อ “เทมิส พาร์ทเนอร์,” โลโก้ “เทมิส พาร์ทเนอร์,” และกฎบัตรกราฟิกของไซต์เป็นของเทมิส พาร์ทเนอร์เท่านั้น. ห้ามใช้หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต,แม้เพียงบางส่วน,โดยเด็ดขาด. ผู้กระทำความผิดใด ๆ จะถูกดำเนินคดีต่อหน้าศาลที่มีอำนาจ.


ข้อที่ 11: การปฏิเสธการรับประกัน; ข้อจำกัดในการรับผิด

เราไม่รับประกันว่าการใช้บริการของคุณจะไม่มีการหยุดชะงัก, ทันเวลา, ปลอดภัย, หรือปราศจากข้อผิดพลาด.

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้.

คุณตกลงว่าเราอาจยุติบริการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ.

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง. บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มอบให้คุณผ่านบริการนั้น (เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง) ที่จัดหาให้คุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” สำหรับการใช้งานของคุณ, โดยไม่มีการรับรอง, การรับประกัน, หรือเงื่อนไขใด ๆ, โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขาย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, ชื่อ, และการไม่ละเมิด.

บริษัท เทมิส พาร์ทเนอร์ จำกัด, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ผู้ฝึกงาน, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการ, หรือผู้ออกใบอนุญาตจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, โดยไม่ได้ตั้งใจ, การลงโทษ, พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง, การสูญเสีย, การเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ, รวมถึง,แต่ไม่จำกัดเพียง,การสูญเสียผลกำไร, รายได้, เงินออม, ข้อมูล, ค่าทดแทนหรือความเสียหายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน, ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา, การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ), ความรับผิดใด ๆ, ที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ, ที่เกิดขึ้นจาก การใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ, หรือสำหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณ, รวมถึง,แต่ไม่จำกัดเพียง,ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ, ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณหรือเนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ใด ๆ ที่โพสต์, ส่งต่อ, หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการ, แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวก็ตาม.


ข้อที่ 12: ข้อพิพาทและการยกเลิก

ผู้ซื้อและผู้ให้บริการจำเป็นต้องแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกัน. หากล้มเหลว,ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม, ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเทมิส พาร์ทเนอร์เพื่อขอความช่วยเหลือทางอีเมลที่ [email protected].


ข้อที่ 13: กฎหมายควบคุม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย.