HomeCompany secretary (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท ในประเทศไทย

ทุกบริษัทควรแต่งตั้งบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย. การให้บริการที่ครอบคลุมโดยทั่วไปมีรายละเอียดข้อกำหนดทั้งหมดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย ดังต่อไปนี้: กระบวนการแบ่งปันการถ่ายโอนบันทึกและเอกสารการเตรียมการและการจัดประชุมสามัญและวิสามัญของบริษัท, การร่างหนังสือมอบอำนาจและมอบฉันทะสำหรับการจัดการของบริษัท, การร่างรายงานการประชุมของกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท, ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์, ความช่วยเหลืออื่น ๆ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบฟอร์มสำหรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ, การส่งงบดุล, การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ฯลฯ. รวมไปถึง การดูแลและการใช้ตราประทับขององค์กร.

บริการ เลขานุการบริษัท จำเป็นเมื่อใด?

บริษัทสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในการดำเนินธุรกิจและต้องการที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ผ่านการรับรองเพื่อลงทะเบียนและจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเหล่านี้กับทางการไทย.

องค์กรที่เหมาะสมสามารถจัดการการจัดเก็บและจัดการบันทึกของบริษัท. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดโดยประมาทและการสูญเสียข้อมูล, องค์กรควรใช้สำนักงานกฎหมายที่มีประสบการณ์.

บุคลากรทางกฎหมายมืออาชีพสามารถช่วยธุรกิจของคุณในการจัดเก็บข้อมูล, เอกสาร และเสนอการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างรวดเร็วกับหน่วยงานของรัฐ. บริษัทมืออาชีพจะรับรองเป็นพิเศษว่างบการเงินถูกต้องและส่งตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องหรือค่าปรับจากหน่วยงานของรัฐ.

เลขานุการ มีหน้าที่อะไร?

หน้าที่ของเลขานุการ คือ เข้ารับหน้าที่บางส่วนของเจ้าหน้าที่ และลดภาระงานภายในบริษัท. แม้ว่าการจ้าง เลขานุการบริษัท จะไม่ใช่ข้อกำหนดบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย, เราขอแนะนำให้คุณจ้างสำนักงานกฎหมายมืออาชีพเพื่อช่วยคุณจัดการรายงานและบันทึกที่จำเป็นสำหรับบริษัทในประเทศไทยของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและตามขั้นตอนในประเทศไทย.

แบ่งปันข้อมูล

ทำไมต้องเทมิส พาร์ทเนอร์?

ทำเอกสารกฎหมายแบบง่ายด้วยตัวคุณเอง

ทำเอกสารที่ไว้ใจได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

เอกสารต่างๆ

ทางลัดไปที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดสำหรับประเทศไทย.

ความช่วยเหลือตลอด 24/7

คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างง่ายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญของเรา.

ง่ายต่อการแก้ไข

เอกสารที่แก้ไขได้ ไม่จำกัดการแก้ไขและสำเนา.

ไม่มีค่าบริการการแปล

การรับรองคำแปลไทย-อังกฤษสำหรับเอกสารทุกฉบับ.

ถูกกฎหมายและไว้ใจได้

เอกสารร่างโดยทนายความที่คุณไว้วางใจได้.

ให้คำปรึกษาฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีในแต่ละกรณีใหม่ๆ.

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ