พร้อมกรอกแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ

รวมไกด์ภาษาอังกฤษ-ไทย

อัพเดทล่าสุดในปี 2563

พร้อมกรอกแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการ

รวมไกด์ภาษาอังกฤษ-ไทย

อัพเดทล่าสุดในปี 2563

HomeAccounting services (TH)Corporate income tax (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีทางตรงตามสัดส่วนของกำไรของบริษัทใ ภาษีนิติบุคคลเรียกเก็บทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ. อันที่จริง, บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทางกฎหมายที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย และบริษัทใดๆ ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแต่ได้รับรายได้บางประเภทในประเทศไทย, มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล. นิติบุคคลที่รับผิดชอบภาษีนิติบุคคลต้องคำนวณภาระภาษีของตน, กรอกแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีตามปีปฏิทิน. บริษัทต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลภายในปีปฏิทิน 2 รายการ: คือแบบแสดงรายการภาษีประจำปีและแบบรายการครึ่งปี. การยื่นภาษีประจำปีและการชำระภาษีจะต้องยื่นต่อกรมสรรพากรไม่เกิน 150 วันหลังจากสิ้นปีการเงิน.

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลในประเทศไทย?

หน่วยงานต่อไปนี้มีหน้าที่ในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล:

➤ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
➤ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย
➤ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีที่ชำระในประเทศไทย

รายได้ที่ต้องเสียภาษีคืออะไร?

ประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแตกต่างกันไปตามประเภทของบริษัท:

➤ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยต้องเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรทั้งหมดจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ
➤ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทยต้องเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรที่ทำขึ้นในประเทศไทย โดย "ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย", ตามความหมายของกฎหมายไทย, เป็นแนวคิดกว้าง ๆ รวมถึงการมีอยู่ของพนักงาน, ตัวแทน หรือคนกลางที่ยอมให้บริษัทต่างประเทศสร้างรายได้. หรือทำรายได้ในประเทศไทย.
➤ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและไม่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยม, แต่มีรายได้บางประเภทในประเทศไทย, ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายขั้นสุดท้าย เว้นแต่จะได้รับยกเว้นตามข้อตกลงภาษีซ้อน. ประเภทของรายได้ที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ค่านายหน้า, ค่าบริการ, ค่าสิทธิ, ดอกเบี้ย, เงินปันผล, กำไรจากการขาย, ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์, ฯลฯ.

แพ็คเกจการให้บริการทางบัญชี

ขอให้นักบัญชีของเราจัดการบัญชีของคุณด้วยการทำบัญชีราคาประหยัด

ติดต่อเรา

310 รีวิวจากลูกค้า (4.8/5)  ⭐⭐⭐⭐⭐

ภาษีเงินได้นิติบุคคล(PND.50 & 51)

พร้อมคำแนะนำง่ายๆ

ดาวน์โหลด

แบ่งปันข้อมูล

ทำไมต้องเทมิส พาร์ทเนอร์?

ทำเอกสารกฎหมายแบบง่ายด้วยตัวคุณเอง

ทำเอกสารที่ไว้ใจได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

เอกสารต่างๆ

ทางลัดไปที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดสำหรับประเทศไทย.

ความช่วยเหลือตลอด 24/7

คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างง่ายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญของเรา.

ง่ายต่อการแก้ไข

เอกสารที่แก้ไขได้ ไม่จำกัดการแก้ไขและสำเนา.

ไม่มีค่าบริการการแปล

การรับรองคำแปลไทย-อังกฤษสำหรับเอกสารทุกฉบับ.

ถูกกฎหมายและไว้ใจได้

เอกสารร่างโดยทนายความที่คุณไว้วางใจได้.

ให้คำปรึกษาฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีในแต่ละกรณีใหม่ๆ.

ดาวน์โหลด