ตัวอย่างเอกสารพร้อมใช้

ร่างโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารรับรองแปลไทย-อังกฤษ

ตัวอย่างเอกสารพร้อมใช้

ร่างโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารรับรองแปลไทย-อังกฤษ

HomeBusiness contracts (TH)Power of attorney (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ หนังสือมอบอำนาจ

ในประเทศไทย, หนังสือมอบอำนาจ เป็นเอกสารที่ใช้ในเป็นประจำของบริษัท เพื่อให้มีอำนาจลงนามในเอกสารบางอย่างแก่พนักงานของบริษัท, อีกทั้งยัง เพื่อมอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีช่วยบริษัทในการทำบัญชี และงานด้านกฎหมาย. ในทางปฏิบัติ, จะมีการใช้ หนังสือมอบอำนาจ ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือกับบุคคลอื่น. ดังนั้น, หนังสือมอบอำนาจ จึงเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับกิจการส่วนตัวของบริษัท. ในทำนองเดียวกัน, หนังสือมอบอำนาจ ก็จำเป็นสำหรับสถานการณ์อื่นๆ เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์จากระยะไกลสำหรับชาวต่างชาติ หรือการกรอกแบบแสดงรายการภาษีและขั้นตอนการบริหารอื่นๆ ด้วย. โดยเทมิส พาร์ทเนอร์มีตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้.

ทำไมต้องใช้ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ ของเรา?

เทมิส พาร์ทเนอร์ ขอเสนอตัวอย่างสัญญาตัวแทนที่ถูกร่างขึ้นอย่างมืออาชีพ. โดยคุณสามารถรับเอกสารของคุณในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. เราได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า หนังสือมอบอำนาจ ของเราเหมาะสำหรับ:

➤ การเป็นตัวแทนลูกค้าของบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
➤ การเป็นตัวแทนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
➤ การจ่ายภาษี
➤ การบริหารลูกจ้างของบริษัท
➤ การบริหารและจัดการบริษัทในประเทศไทย
➤ การเป็นตัวแทนในเรื่องครอบครัว การจ่ายเงินแทนสมาชิกในครอบครัว
➤ การฝากหรือการเป็นตัวแทนของบุคคลต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (โปรดทราบว่าทางการไทยจำนวนมากใช้ตัวแทนของตนเอง). สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาทนายความก่อนที่จะเป็นตัวแทนใดๆ ต่อหน้าทางการไทย.

นอกจากนี้, การมอบอำนาจยังระบุถึงคู่สัญญาทั้งหมดที่ต้องรวมอยู่ในสัญญา ในเอกสารฉบับร่าง และในภาคผนวก. เมื่อดาวน์โหลดเอกสารของเราแล้ว, คุณจะมีภาพรวมทั่วไปของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องรวมอยู่ในการมอบอำนาจดังกล่าว. อย่างไรก็ตาม, ขอแนะนำให้ติดต่อทนายความในบริบทของการมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองพิเศษ เช่น การเป็นตัวแทนในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเพื่อป้องกันตัวเองจากการดำเนินคดีของบุคคลอื่น; การมอบอำนาจเพื่อเป็นตัวแทนของคุณต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศไทย. แท้จริงแล้ว, ตามประเภทของการเป็นตัวแทนนั้น, จำเป็นต้องมรูปแบบที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงมากเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง.

การร่างหนังสือมอบอำนาจ

ขอให้ผู้เชี่ยวชาญในองค์กรของเราจัดทำสัญญาที่ออกแบบเองของคุณ

ติดต่อเรา

แบ่งปันข้อมูล

ทำไมต้องเทมิส พาร์ทเนอร์?

ทำเอกสารกฎหมายแบบง่ายด้วยตัวคุณเอง

ทำเอกสารที่ไว้ใจได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

เอกสารต่างๆ

ทางลัดไปที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดสำหรับประเทศไทย.

ความช่วยเหลือตลอด 24/7

คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างง่ายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญของเรา.

ง่ายต่อการแก้ไข

เอกสารที่แก้ไขได้ ไม่จำกัดการแก้ไขและสำเนา.

ไม่มีค่าบริการการแปล

การรับรองคำแปลไทย-อังกฤษสำหรับเอกสารทุกฉบับ.

ถูกกฎหมายและไว้ใจได้

เอกสารร่างโดยทนายความที่คุณไว้วางใจได้.

ให้คำปรึกษาฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีในแต่ละกรณีใหม่ๆ.

ดาวน์โหลด